Hangloves – Tipografia

Font tipogràfica creada arran del logotip de la marca “Nupik”. S’han racionalitzat les formes, construint els caràcters a partir de diferents mòduls geomètrics.

Client: Autoprojecte
Any: 2008
Categories: Tipografia

handgloves_01
handgloves_02
handgloves_03